© Powered by SiteSpirit

 
Logo.jpgHet Bestuur

Het bestuur van TV Soesterkwartier bestaat momenteel uit drie personen. Samen bepalen zij het beleid voor de vereniging. Het bestuur vergadert elke maand eenmaal. Het bestuur heeft momenteel geen voorzitter. Tevens is het bestuur nog op zoek naar versterking!
Een keer per jaar wordt er door het bestuur een algemene ledenvergadering georganiseerd. Alle leden zijn hier van harte welkom. Algemene opmerkingen richting het bestuur kunnen gemaild worden naar secretaris@tvsoesterkwartier.nl. De opmerkingen zullen dan besproken worden in de maandelijkse bestuursvergadering.


Roy Gosenhaus

Secretaris
E-mailadres: secretaris@tvsoesterkwartier.nl


Petra van Oostveen

Penningmeester
Batostraat 12     
3813 LK  Amersfoort
Telefoon: 033 - 4652471 
E-mailadres: penningmeester@tvsoesterkwartier.nl


Jaap den Boer

Algemeen bestuurslid
E-mailadres: info@tvsoesterkwartier.nl


Jolanda van Hattum

Sponsoring en algemene zaken Emailadres: sponsor@tvsoesterkwartier.nlknltb afhangbord toernooi.nl tennisladder mijn knltb facebook