© Powered by SiteSpirit

 
Logo.jpgSpeelsterkte

Wie begint met de tennissport, krijgt automatisch speelsterkte 9 op zijn pas. Bij toernooien van de KNLTB, zowel bij TVS als bij andere verenigingen, kunt u dan inschrijven op toernooien in die speelsterkte, maar u mag uiteraard ook in een sterkere klasse inschrijven. Wanneer u ver komt in een toernooi of zelfs wint, vergaart u punten waarmee u een speelsterkte hoger (8, 7, 6, 5 etc.) kunt komen.


Tennispas

 • Uw tennispas is strikt persoonlijk en moet voorzien zijn van een pasfoto.
 • Ook is uw tennispas belangrijk tijdens het spelen van open toernooien. U dient uw lidmaatschapsnummer op te geven bij inschrijving voor deelname aan een toernooi en u dient uw pasje op verzoek te tonen aan de toernooicommissie.
 • Wie zijn pas vergeten is, kan bij de bar een noodpas aanvragen. Deze kost € 2,50 resp. € 5,- voor een dagdeel of een hele dag (junioren € 1,25 en € 2,50) en moet na afloop weer worden ingeleverd.

Introducees

 • Wie  iemand die geen lid is wil inviteren, kan bij de bar een  introducépas aanvragen. Deze kost € 2,50 resp. € 5,- voor een dagdeel of een hele dag (junioren € 1,25 en € 2,50) en moet na afloop weer worden ingeleverd.
 • De barbezetting schrijft de naam van de introducé op de betreffende lijst. Elk lid mag drie keer per jaar een introducé meenemen.
 • Inviteren kan alleen wanneer het niet druk is. Dit ter beoordeling van de mensen achter de bar. Het introducerende lid is aansprakelijk voor de invité

Bardiensten

Elk lid van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd wordt verzocht minimal 2 bardiensten per tennisjaar (april t/m maart van ieder jaar) in te vullen. Zij die tijdens het tennisjaar de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt draaien bardienst tot het einde van het tennisjaar. Leden die weekendcompetitie (vrijdag t/m zondag) spelen draaien   3 diensten, waarvan 1 tijdens de competitie.


Spelen op de tennisbanen

 • In principe zijn de banen het hele jaar door vrij bespeelbaar. Het tennispark opent om 9.00 uur 's morgens. De lichten gaan 's avonds om 22.30 uur uit, waarna de bar nog maximaal een half uur open blijft.
 •   Is het hek gesloten en is er niemand op de baan, dan kunt u de sleutel op vertoon van uw tennispasje, afhalen bij de sleuteladressen, zoals deze vermeld staan in het clubblad Er mogen geen brandende voorwerpen of kauwgom op de banen gegooid worden. Honden zijn op het park alleen aangelijnd toegestaan

Reserveren van banen

 • U reserveert door uw tennispas in een vakje op het reserveringsbord buiten aan de muur te plaatsen. Een speelperiode begint op de hele en halve uren, waarbij de klok in het clubgebouw de tijd aangeeft. Indien u afhangt tijdens een speelperiode, dan blijft slechts de resterende tijd van die speelperiode over. Houdt wel rekening met al gereserveerde banen, bijvoorbeeld door training.
 • Reserveren kan slechts wanneer u zelf op het park aanwezig bent en blijft. Het recht om te spelen vervalt als u weg gaat.
 • U reserveert een baan (in deze volgorde):  een baan die vrij is; een baan waar al twee of meer halve uren wordt gespeeld; een baan waar enkelspel wordt gespeeld; Is het druk, dan bent u verplicht met vier mensen op een baan te spelen.
 • Ieder lid mag minimaal een half uur spelen. Verlenging is mogelijk, telkens voor een half uur, tenzij andere leden op uw baan willen spelen. Bij verlengen moet de pas in het oorspronkelijke vakje blijven, dus niet verplaatsen. Ook het verplaatsen of verwijderen van passen van anderen is niet toegestaan, tenzij er met betrokkene overlegd is.
 •   Hebt u al gespeeld, dan mag voor een direct aansluitende speeltijd alleen een baan worden gereserveerd die vrij is, anders geldt een wachttijd van tenminste een half uur. Het is niet toegestaan voor een direct aansluitende speeltijd op een andere baan bij enkelspelers bij te hangen.
 • Wie les heeft, mag na de les de pas op het reserveringsbord plaatsen.
 • Passen mogen alleen verplaatst worden, wanneer men op dat moment geen gebruik maakt van de banen.  
 • Jeugdleden mogen van maandag tot en met vrijdag tot 19.00 uur spelen, op zater-, zon- en feestdagen en schoolvakanties tot 20.00 uur. Van 15.30 tot 19.00 uur hebben de jeugdleden voorrang boven de seniorleden. Is deze informatie niet voldoende dan verwijzen wij u gaarne naar het baanreglement, welke aanwezig is op onze publicatieborden.

Kleding en schoeisel

Tijdens wedstrijd, training en vrij spelen behoort u algemeen geaccepteerde tenniskleding en schoeisel te dragen. Zwarte zolen onder uw tennisschoenen zijn niet toegestaan


Wanneer kan er niet getennist worden?

Winter 1.jpg
 • Vrij spelen is niet mogelijk tijdens wedstrijden, trainingen en bijzondere evenementen (zie clubblad) en de racketavond (zie hiervoor)
 • Spelen is niet toegestaan bij ongunstige weersomstandigheden, vooral bij opdooi (Bovenlaag is zacht, onderlaag hard), als de banen niet sneeuwvrij zijn of een extreme vorstperiode (-10 Celsius);  bij sneeuw Mogen de banen ook absoluut niet geveegd worden, omdat dan de toplaag beschadigt en het beschermende zand wordt mee weggeveegd.   
 • Om uitsluitsel te hebben, kunt u de trainer bart matthee of paul van helvoort bellen, zij controleren bij slecht weer altijd de banen. Als er niet gespeeld mag worden hangt er ook een bordje op de banen 'banen onbespeelbaar'  
 • Verder is vrij spelen niet toegestaan tijdens Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag, na 19.00 uur op 4 mei, kerstavond, oudejaarsavond en de avond van de Algemene Ledenvergadering.


knltb afhangbord toernooi.nl tennisladder mijn knltb facebook