Oproep update pasfoto voor knltb ledenpas

11 januari 2019

Beste Leden,

De KNLTB is voornemens een meerjaren-pas in te gaan voeren in het kader van efficienty en duurzaamheid. Op deze meerjaren-pas zal dan niet meer de jaarlijkse rating te zien zijn, dit zal slechts getoond worden op je eigen mijnknltb-profiel op internet. In eerste instantie zal het gaan om een pas die twee jaar geldig is. Daarna zal de KNLTB evalueren of de pas langer geldig kan zijn.

Een actuele pasfoto is dus van belang. Vandaar deze (herhaalde) oproep een nieuwe pasfoto in te sturen, mocht uw oude pasfoto gedateerd zijn. Wij verzoeken u mocht u een nieuwere pasfoto op uw tennispas te willen hebben deze te mailen naar [email protected] voor 31 januari 2019.

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 461 6170

Tennisvereniging Soesterkwartier

Dollardstraat 117
3812 EV Amersfoort