Bardienst reglement

1 Taken en bevoegdheden bardienst

1.1 start en afsluiten bardienst

Een kwartier voor aanvang van de bardienst haal je de sleutel op een van de sleuteladressen. Als je in een weekeind een dienst overneemt, neem je de sleutel over van diegene. ( breng de sleutel weer terug naar het adres waar je hem ook heb opgehaald; gooi de sleutel in de brievenbus ).

Afsluiten bardienst:

  • vul je bardienstbriefje in met de bevestiging dat je de bardienst gedraaid hebt en vermelding van eventuele bijzonderheden of opmerkingen, doe het briefje in de kluis in de keuken.
  • Spoel de opvangbak onder de tap door met kokend water. Maak de bar en keukenbladen schoon, Laat de afwasmachine leeglopen en zet deze en de frituur en ovens uit
  • Zet tafels en stoelen recht in de kantine. Controleer of alle deuren dicht zijn. Doe de keukendeur op slot. Doe alle lichten uit en sluit de kantine af.

1.2 eindtijden bardienst

Reguliere doordeweekse bardiensten (ma-do): De bar en kantine zijn geopend tot een uur na afloop van de laatst gespeelde wedstrijd. Hierna mag de bardienst vrijwilliger de bar en kantine sluiten De uiterlijke sluitingstijd is 23.30 uur De sleutel wordt niet overgedragen, de bardienst vrijwilliger is verantwoordelijk voor de gehele avond

Vrijdag-competitie: De ingeplande competitiespeler is verantwoordelijk voor de bardienst tot 0.00 uur Na 0.00 uur wordt de sleutel en barverantwoordelijkheid overgedragen aan een van de dan aanwezige teamcaptains. Dit wordt genoteerd op het bardienstbriefje door de ingeplande competitiespeler za-zo De uiterlijke sluitingstijd is een uur na de laatst gespeelde wedstrijd

Zaterdag- en zondag competitie: De ingeplande competitiespeler is verantwoordelijk voor de bardienst tot 0.00 uur. Om 0.00 uur moet de bar en kantine uiterlijk gesloten worden. De sleutel wordt niet overgedragen.

Toernooien: De bardienstvrijwilliger is verantwoordelijk voor de bardienst tot 23.30, hierna wordt de sleutel en barverantwoordelijkheid overgedragen aan het dan aanwezige lid van de toernooicommissie. De bar en kantine worden uiterlijk een uur na de laatst gespeelde wedstrijd gesloten.

Feestavonden (van toernooien, evenementen, etc.): De bardienstvrijwilliger is verantwoordelijk voor de bardienst tot sluitingstijd. Deze is voor feestavonden bepaald op 0.30 uur, met uiterlijke sluiting van 1.00 uur.

1.3 Kassa regelement

Instructie hoe de kassa werkt zit in de bardienstbescheiden map, te vinden op de bar naast de koffie automaat. Je zet de kassa aan met het zwarte knopje in de voet van de terminal. De pinautomaat staat standaard aan, de pinbonnen hoef je niet te bewaren.

1.4 Bonnen regelement

Het is mogelijk dat er op verzoek van een lid een bon wordt aangemaakt, die later op de avond/dag wordt afgerekend. Voor het maken van een bon moet men hun tennispas inleveren bij het aanmaken van een bon, die in de kassa wordt bewaard totdat er is afgerekend.

1.5 Deelbetalingen

Het is mogelijk bedragen af te rekenen via deelbetalingen, bijvoorbeeld voor een groep mensen. Handleiding voor deelbetaling zit in de bardienstbescheiden map.

1.6 Apparatuur

Kom niet aan de thermostaat van de verwarming Koffieautomaat: de koffieautomaat wordt dagelijks gevuld en schoongemaakt door het onderhoudsteam. Gelieve niet aankomen. Afwasmachine: zet bij aanvang van de dienst de afwasmachine aan, vergeet de stop niet in de machine te doen. Bij afsluiten van je dienst de machine leeg laten lopen en uitzetten. Spoelbak: vul de spoelbak bij aanvang van de dienst, spoelblokjes liggen onder de bar. Frituur en keukendienst: Zet de frituur aan door de stekkers in het stopcontact te doen. Vergeet niet de afzuigkap aan te doen boven het frituur. Pinautomaat: er is een losse sumup pin-module aanwezig in geval van storing bij de reguliere pinmachine. Deze pin-module ligt in de bestuurkast en is met een cijferslot beschermd. De cijfercode is telefonisch/app indien nodig oproepbaar bij bestuur en/of barcommissie

1.7 Voorraad, Licht

Licht: als het schemerig wordt, doe je de lichtmasten op de baan aan ( de lichten moeten in principe om 23.00 uur uit m.u.v. evenementen, competitie en toernooien. Lichtknoppen in de kantine (probeer even uit welk licht je aan wil ).  Zet maximaal 2 lampen tegelijk aan, en wacht dan 5 minuten alvorens je de overige (2) lampen aan zet. Voorraad en bijvullen. In principe vult de barcommissie de voorraden in de kantine bij. Als er tijdens een dienst een bier fust leeg is, dan een nieuwe uit de koeling in het voorraadhok halen en onder de bar in het kastje plaatsen. Mochten er andere dranken op zijn, deze dan aanvullen vanuit het voorraadhok. Andere producten zoals w.c. papier etc. staan in de kast in de dames kleedkamer. Kleine flesjes fris, chocomelk etc. staan in de kast in de herenkleedkamer.

1.8 Bardienstinvulling icm tennisactiviteiten

Men mag geen bardienst inschrijven op de avond dat men training heeft.

1.9 Consumptiegebruik barvrijwilliger

Per bardienst is de richtlijn dat de barvrijwilliger 2 drankjes mag nemen alsmede een consumptie. Daarnaast mag men onbeperkt koffie en thee nemen.

2 Niet uitvoeren van bardienst

Indien men niet in de gelegenheid is de bardienst uit te voeren dient met zelf voor vervanging te zorgen. De volgende stappen kunnen worden doorlopen: Eerst kan men proberen te ruilen met een lid wat op een ander tijdstip staat ingeroosterd. Indien dit niet lukt kan men de bardienst afkopen door een persoon te benaderen uit de bardienst-pool (zie 3.4).

Indien men niet op komt opdagen op de bardienst, dan gelden de volgende stappen:

stap 1: bij eerste weigering of niet komen opdagen krijgt men een factuur via automatische incasso van 20 euro (afkoopsom bardienst) + 5 euro (boete) en een waarschuwingsmail.

stap 2: Bij een tweede weigering of niet komen op dagen, en/of het niet betalen van de 25 euro volgt een gesprek met (een afvaardiging van) het bestuur en de barcommissie.

stap 3: bij een derde weigering of niet komen opdagen volgt een schorsing van een seizoen voor alle activiteiten (zowel tennis- als niet tennis-gerelateerd,  dus competitie, kaarten etc.)

stap 4: Hierna behoudt het bestuur zich het recht voor verdere stappen te ondernemen.

3 Afkopen bardienst

3.1 Afkopen bardiensten

Ieder bardienst-plichtig lid vult in de bardienst planner zijn jaarlijkse bardiensten sowieso in Als een lid vervolgens een of beide bardiensten wilt afkopen, kan het lid zelf iemand uit de bardienst-pool benaderen (zie onder). Dit kan direct, hierbij hoeft de barcommissie niet geïnformeerd te worden Als beiden tot overeenstemming komen betaalt het lid 20 euro aan de persoon en neemt de laatste de desbetreffende bardienst over. Op het bardienstbriefje dient de persoon die de bardienst heeft overgenomen in te vullen wie de bardienst had en wie hem heeft overgenomen Het lid blijft zelf verantwoordelijk voor een goede afhandeling hiervan!

3.2 Opgeven bardienst-pool

Indien je interesse hebt om tegen betaling van 20 euro een of meerdere bardiensten over te nemen van een lid die zijn of haar bardienst wilt afkopen, kun je je aanmelden bij de barcommissie. Vervolgens wordt je naam en telefoonnummer op de website vermeld en kun je benaderd worden. Als je vervolgens geen interesse meer hebt kun je je wederom afmelden bij de barcommissie

3.3 bardienst-pool

De bardienst pool met actuele lijst van namen staat gepubliceerd op het beschermde deel van de site welke alleen toegankelijk is voor onze leden.

4 Instructie Verantwoord alcohol gebruik

Alle leden die bardienstverplichting hebben zijn verplicht deze online gratis cursus te volgen en het certificaat voor ‘Instructie Verantwoord Alcoholgebruik’ (IVA) te behalen.

Hiervoor dienen de volgende stappen gevolgd te worden:

ga naar: https://www.nocnsf.nl/IVA (op de tvsoesterkwartier-site staat de link vermeld bij tabblad ‘bardiensten’) lees de theorie door en doe de test vul bij barverantwoordelijke de naam 'henk drenth' en email [email protected] in

Na aanmelding als lid bij TVS heeft men 1 jaar de tijd om het IVA-certificaat te halen. Wanneer de gemeente controleert en er staat iemand achter de bar die geen IVA-certificaat heeft, dan kan de gemeente een boete uitschrijven aan de vereniging, oplopend van 900 tot 3600 euro. Bij meerdere overtredingen kan de alcohol vergunning worden ingetrokken.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 461 6170

Tennisvereniging Soesterkwartier

Dollardstraat 117
3812 EV Amersfoort

KVK-nummer

40506992