Lidmaatschappen

Hieronder zie je een overzicht van de lidmaatschappen bij TVS en wat de kosten en mogelijkheden per lidmaatschap zijn voor het seizoen 2022-2023. Lees onder het overzicht verder voor alle voorwaarden per lidmaatschap en hoe je lidmaatschap stop te zetten of te veranderen.

Extra informatie nieuwe leden ·        

 • Het lidmaatschap loopt van 1 april tot 1 april het jaar daarop. ·        
 • De contributie wordt in twee termijnen afgeschreven; eind mei en eind juli. Begint u later in het jaar, dan betaalt u een evenredig deel van uw contributie. ·        
 • Na inschrijving ontvangt u zo spoedig mogelijk uw knltb-pas. 
 • Als u lid bent geworden, vragen we u om per jaar enkele bardiensten te draaien. Voor hulp, instructie en informatie omtrent bardiensten kunt u het tabblad bardiensten raadplegen. We willen alle nieuwe leden bij hun eerste bardienst een korte uitleg en introductie te geven

Standaard Lidmaatschap ·        

 • Met het standaard lidmaatschap kunt u gebruik maken van alle voorzieningen van onze vereniging

Jeugd lidmaatschap ·        

 • Standaard inbegrepen bij jeugdlidmaatschap zijn zomerlessen van 50 minuten. Het zijn 18 lessen, dit kan per seizoen en door omstandigheden wisselen. Wintertraining is niet inbegrepen, u kunt uw kind hiervoor apart opgeven bij de trainer. ·        
 • Voor nieuwe jeugdleden zijn er geen eenmalige inschrijfkosten ·        
 • Jeugdlid ben je tot en met 17 jaar. Vanaf 18 jaar ben je senior lid. ·        
 • Het lidmaatschap loopt van 1 april tot 1 april het jaar daarop. Voor informatie over wanneer je wilt opzeggen, kijk onderaan de pagina bij 'opzeggen lidmaatschap' ·        
 • Zodra je je ingeschreven hebt als jeugdlid krijg je van de trainer een racket-bon van 25 euro. Deze mag je bij van Dam sport in Soest gebruiken voor de aanschaf van een tennisracket! 

Student lidmaatschap ·        

 • Als u als student lid wordt gelden dezelfde rechten als bij een standaard lidmaatschap.    
 • Bij inschrijving dient u een inschrijfbewijs van u studie mee te sturen. ·        
 • Elk jaar dient u voor 1 april een hernieuwd inschrijfbewijs te sturen naar [email protected]. Hebben wij op 1 april geen hernieuwd inschrijfformulier ontvangen dan wordt het lidmaatschap automatisch omgezet naar een standaard senioren lidmaatschap ·        
 • Studenten lidmaatschappen gelden tot een leeftijd van 25 jaar. Zodra je 25 bent geworden vervalt je studentenlidmaatschap per eerstvolgende 1 april.  U kunt zich het hele jaar door aanmelden voor het studentenlidmaatschap. In het eerstvolgende jaar zal dan uw contributie worden aangepast. Onder student verstaan we iedereen tussen de 18 en 25 jaar die op school zit. Dit kan middelbare school zijn (bijv. havo), of een vervolgopleiding (bijv. HBO) 
 •  We vragen studentleden ook net als de senior leden bardiensten te draaien.

Veranderen lidmaatschap ·        

 • Indien u uw lidmaatschap wilt veranderen dan kan dat bij de lidmaatschaps-jaarwisseling op 1 april
 • U kan uw wijziging voor het volgende seizoen doorgeven voor 31 december via de mail.  
 • Tussentijdse wijzigingen worden niet in behandeling genomen  
 • u kunt uw wijziging doorgeven via [email protected]

Slapend lidmaatschap ·        

 • Dit zijn leden die door omstandigheden minimaal 3 maanden niet meer kunnen spelen. (Onder omstandigheden verstaan wij blessures, ziekte, familie-omstandigheden, verblijf in buitenland/elders voor studie/werk etc. Redenen zoals 'te druk, geen tijd of zin meer, of het komt er niet van' gelden niet voor het slapend lidmaatschap.) Deze leden zijn niet speelgerechtigd en moeten hun pasje inleveren.
 • Een verzoek om slapend lid te worden dient schriftelijk aan het bestuur te worden gedaan. Een slapend lid dat weer spelen wil, dient dit schriftelijk te melden bij het bestuur. De restitutie van de contributie geschiedt aan het einde van het seizoen, evenredig aan de maanden dat er niet getennist is.  ·        
 • U kunt uw verzoek om slapend lid te worden sturen naar [email protected]

Opzeggen lidmaatschap ·        

 • Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart van het volgende jaar. Dit lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd totdat men eventueel besluit om het lidmaatschap te beëindigen. Men is verplicht om dan vóór 31 januari via de mail aan de administratie door te geven dat men met ingang van het volgende seizoen geen lid meer wenst te zijn.
 • Indien wij de opzegging te laat ontvangen, (tussen 31 januari en 31 maart) zijn wij genoodzaakt administratiekosten van 25 euro in rekening te brengen
 • Indien we uw opzegging na 31 maart ontvangen bent u nog lid tot het 31 maart het jaar erop.        
 • U kunt uw opzegging sturen naar [email protected]

Introducees

 • Elk lid mag een introducee meenemen. Hiervoor dient per dagdeel 5 euro betaald te worden. Het lid+introducee heeft dezelfde afhangrechten als andere leden. Een persoon mag 3x ge-introduceerd worden. Hierna wordt verwacht dat deze persoon lid wordt van de vereniging.
 • Wil een lid een persoon vaker introduceren (in geval van vrienden, familie of collega’s die buiten Amersfoort wonen) dan mag dit na overleg met het bestuur tot 12x per jaar in totaal. Hierbij hebben overige leden dan voorrang qua afhangrechten op het lid+introducee.
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 461 6170

Tennisvereniging Soesterkwartier

Dollardstraat 117
3812 EV Amersfoort

KVK-nummer

40506992